fbpx
shadow

Aerial Yoga/Anti-gravity Yoga/Flying Yoga

Aerial Yoga / Anti-gravity Yoga/ Flying Yoga er en ny Yogaform som  er  under  stadig utvikling. I Aerial Yoga  brukes det en stor slynge/ hammock som hjelpemiddel for å utføre øvelser. Hammockene er laget av  nylon av topp kvalitet som holder opp til 1000 kg i vekt, 500 kg i dynamisk bevegelse.Hammockene er så store og breie at man får  god plass til å  legge hele kroppen inni. De myke, sterke, støttende hengekøyene gir komfort og  mulighet til allsidig bruk fra rolige restorative terapeutiske  Yoga-klasser  til klasser med fokus på  høyt-flygende triks.

Gleden av å kunne fly

Aerial Yoga ble utviklet for ca 10 år siden av Christopher Harrison som satt sammen  elementer av akrobatisk  kunst  og yogastillinger . Resultatet ble en  unik kombinasjon av den spennende følelsen av sirkus og den man får i kropp og sinn av Yoga.   Det er raskt  økende popularitet for Aerial Yoga  verden rundt delvis på grunn av vår  naturlige nysgjerrighet på hvordan det  kan føles å fly . Den naturlige gleden  av å være opp ned vil alltid være til stede i alle aldre. Aerial Yoga   gir oss unik  muligheten til å gjøre noe vi kunne bare drømme om , noe som får oss til å le og ha det gøy , noe som kan   bringe frem barnet i oss.

Hvorfor prøve Aerial Yoga

Akkurat som tradisjonell Yoga inkluderer Aerial Yoga pusteøvelser, asana-praksis og avspenningsteknikker. De terapeutiske fordelene av Yoga er godt vitenskapelig dokumentert , og Aerial  Yoga er ikke et  unntak.

Hvorfor prøve Aerial Yoga

Akkurat som tradisjonell Yoga inkluderer Aerial Yoga pusteøvelser, asana-praksis og avspenningsteknikker. De terapeutiske fordelene av Yoga er godt vitenskapelig dokumentert , og Aerial  Yoga er ikke et  unntak.

Bygger styrke , balanse og fleksibilitet

Aerial yoga er  en fin måte  å bygge styrke og fleksibilitet på på hvilket som helst nivå. Når man utfører stillingene i en hammock   engasjerer kjernemuskulaturen seg mye mer enn  i en tradisjonell yoga praksis på matta.   Man bruker armer for å kunne trekke seg opp i stillingene , og man utfordrer overkroppstyrke i større grad enn i tradisjonell Yoga.

Bedre alignment

Slyngen holder kroppen i stillingene ved at den helt eller delvis støtter kroppsvekten. Tyngdekraften bidrar til at en kommer i riktig plassering og kan slappe av og puste dypt. Ved hjelp av slyngen kan man få til mer krevende posisjoner, kan være opp-ned uten press på nakke eller rygg og nyte effekten av en inversjon uten kompresjon.

Kan lindre ryggsmerter

Når man er i stand til  å vende seg opp ned og holde seg der i noen minutter, dekomprimeres ryggraden og indre organene blir stimulert og beveget. Inversjonsterapi  motvirker daglige effekten av tyngdekraften og kan  lindrer  ryggsmerter og redusere muskelspenningen.

Enklere å komme i avanserte stillinger

Er du nybegynner kan hammock    gi deg støtte slik at  du mestrer  stillinger som kan være  utfordrende på matta .  Du  kommer   dypere i  krevende posisjonene på en trygg måte  uten å belaste knær, nakke og rygg.Har du solid erfaring med Yoga vil Aerial Yoga  gi deg en helt ny opplevelse av de tradisjonelle yogastillingene. Ved hjelp av hammock kommer du enkelt  i mer krevende posisjoner som hode/håndstående og dype bakoverbøy. 

Ønsker du å ha mine beste  tips og info om kurs og arrangementer 

Yoga som Terapi mot stress og utbrenthet

Det er stadig økende interesse for Yoga i den vestlige verden. Statistikken viser at ca.10 % av den amerikanske befolkningen praktiserer en eller annen form for Yoga. Flere og flere helseinstitusjoner inkluderer Yoga som supplerende behandlingsform mot ulike helseplager. De siste årene har flere nye studier vist effekten av Yoga på hjernen, nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet. Det er dokumentert positiv virkning av Yoga på angst og depresjon, utmattelse, stress og utbrenthet, PTSD, hypertensjon, blodsukkerregulering, lungefunksjon, muskelskjelettplager og smerte, beinhelse.

Hvordan kan stress gjøre oss syke

Stress i seg selv gjør oss ikke syke, men stress som blir for intenst eller pågår over for lang tid slik at påkjenningen blir for stor, kan bli en belastning. Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap, det vil si kroppens alarmreaksjon.  Det er hjernens tolkning av synsinntrykkene som ligger til grunn for de fysiologiske stressreaksjonene.

Stress aktiverer den sympatiske delen av det autonome nervesystemet SNS (fight-or-flight responsen)   og det skilles ut stresshormoner kortisol og adrenalin.  Ved langvarig eller gjentatt aktivering kan de andre fysiologiske systemer bli påvirket.

  • Blodtrykket øker som i sin tur øker risiko for hjertekarsykdom.
  • Tidligere forskning har vist at psykologisk stress kan føre til kroppslige plager, så kalte psykosomatiske symptomer som smerter i magen, stive nakke og skuldre, hodepine, smerter i brystet.
  • Kronisk stress påvirker immunsystemet og kan sette i gang en rekke autoimmune sykdommer. Immunforsvaret slutter å respondere på betennelser og viruser og  vi kan bli lettere syke. Natural killer celler, immunceller som er spesialisert på å oppdage og destruere kreftceller, blir mindre aktive, som kan forklare assosiasjonen mellom stress og noen kreftformer.
  • Ved stress økes blodtilførsel til store muskelgrupper, som kan resultere i utilstrekkelig blodtilførsel til huden og mage-tarm-kanalen, som i sin tur kan bremse ned stoffskifteprosessen. Maten kan bli fordøyd saktere og det kan oppstå sykdommer og lidelser i mage og tarmen. Tørhet i munnen kan gi tannproblemer.
  • Nedsatt blodtilførsel til huden og hodebunnen kan føre til kviser, klø, redusert hudelastisitet og håravfall.
  • Kronisk stress gjør at vi eldres fortere. Forskningen viser at personer som har vært utsatt for langvarig stress har kortere telomerer og nedsatt produksjon av enzymet telomerase. Telomerer er DNA-bunter som finnes på slutten av kromosomende i cellene. De kan sammenlignes med plastikktuppen på skolissene, fordi de beskytter og stabiliserer kromosomene.  Telomerer blir kortere jo eldre man blir. Enzymet telomerase er i stand til å syntesere  telomer-sekvenser som sitter på enden av kromosomene, med andre ord forlenge telomerer.
  • Høye nivåer av stresshormonet kortisol er linket til overvekt, muskeltap, reduser serotoninproduksjon son kan føre til nedstemthet og depresjon, økt kolesterolnivå, redusert sexlyst, økt matlyst, dårlig søvnkvalitet

Utbrenthet

Normal reaksjon på langvarig arbeidsrelatert stress er utbrenthet. I mange tilfeller er dette resultatet av en prosess som har pågått i flere år, og som vanligvis begynner med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter. Typiske symptomer er en følelse av å være emosjonelt utslitt, følelsesmessig distansert, overbelastet, tappet for energi, trøtt og deprimert. Utbrenthet fører også til redusert prestasjon, og det kan påvirke hverdagsaktiviteten hjemme. Andre typiske kjennetegn på utbrenthet kan være hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme eller svimmelhet, forandret søvnmønster, forandret matlyst, problemer med mage/tarm.

Man blir ikke utbrent over natta, symptomene kommer gradvis.  I begynnelsen merker man at motstanden mot jobben blir større og større og man begynner å  kjenne det på kroppen. Man gruer seg til å gå på jobb og føler seg sliten. Man er trøtt og sliten både på jobb og når man kommer hjem til ektefelle og barn. Arbeidsgleden er borte, og man er fysisk sliten og orker ikke gjøre stort på fritiden.  Man blir negativ eller frustrert i forhold til arbeidet man gjør, arbeidsplassen og kollegaer.

Når vi gjør Yoga

Hvorfor Yoga er så effektiv mot stress og utbrenthet kan forklares av nevrovitenskapen. Det er to funksjonelle deler av hjernen som spiller nøkkelrolle  i stressreaksjon, den «emosjonelle» hjernen (amygdala) og den «logiske» hjernen (prefrontal cortex, cingulate gyrus og hippocampus). Den «emosjonelle» hjernen initierer stressrespons via det sympatiske nervesystemet SNS ,og det skilles ut stresshormoner adrenalin og kortisol. Den «logiske» hjernen prøver alltid å «slå av» stressresponsen og å holde tilbake den «emosjonelle» hjernen. Når stressresponsen er «slått av», den  parasympatiske   delen av det autonome nervesystemet PNS (rest-and-digest) blir aktivert.

Psykolog Rick  Hanson ,PH.D  i sin bok  The Buddha’s Brain om samspillet mellom SNS og PNS:

“……Parasympathetic activation is the normal  resting state of your body, brain, and mind. If your SNS were surgically disconnected, you’d stay alive ( though you would ‘t be able to be very useful in an emergency). If your PNS were disconnected ,however, you’d stop breathing and soon die. Sympathetic activation is a change to the baseline of PNS equilibrium in order to respond to a threat or an opportunity. The cooling ,steadying influence of PNS helps you think clearly and avoid hot-heated actions that would harm you or others.”

Sterk “logisk” hjerne går hånd i hånd med avslapning. Ved å slå av stressresponsen, utløser vi avslapningsresponsen i hjernen. Stressresponsen og avslappende signaler går gjennom kroppen langs en bestemt rute, og denne ruten har  «brytere» som vi kan fysisk manipulere for å slå signalene av eller på. For eksempel, når vi bøyer oss fremover slår vi på avslapningsresponsen. I tillegg til det aktiveres vår «logisk» hjerne hver gang vi konsentrerer oss i en   Yoga-stilling eller forsøker å holde balanse. Man kan si at Yoga kan påvirke hele «spenningskretsen» på to nivåer, dvs å bøye oss fremover og holde konsentrasjonen på samme tid vil både stimulere den «logiske» hjernen og utløse avslapningssignalet på samme tid.

Yoga, meditasjon og pust er med på å trene Vagusnerven

Forskere mener at noen av de terapeutiske fordelene man får av Yoga, kan henge sammen med Vagusnerven. Vagusnerve, «den vidvankende nerve» springer ut fra hjernestammen. Vagusnerven blir også kalt medfølelsesnerven. Dette er fordi, når den aktiveres, gir den oss samme følelse som når vi får en klem, hører på musikk vi liker eller blir rørt av noe.

Nerven inneholder tilførende, sansende (sensoriske) nervefibre fra innvoller til hjernen, og stimulerende (motoriske, parasympatiske) fibre fra hjernen til organer i hode og hals, hjerte, lunger og bukhulens organer. Vagusnervens fibre formidler viktige reflekser som for eksempel svelging, brekninger og hoste. Fra hjernestammen forbinder den ansiktsmuskler, hjerte, lunger, fordøyelsen og mage-tarmsystemet, nyrer og buk. Forskere mener vi kan trene Vagusnerve med yoga, noe som får oss til å føle oss mer tilfredse og lykkelige. Det som er mest spennende med Vagusnerven er at den forbinder hjernen med hjertet, og fra Yogisk  perspektiv er en bro mellom kropp og sinn.

Yoga og meditasjon forlenger telomerer

Studier som har blitt gjennomført de siste årene har vist at praktisering av Yoga og meditasjon, kombinert med et  sunt kosthold, kan påvirke telomerlengde. Ved å stresse ned, vil telomerasenivået i cellene øke. Ifølge den Nobelprisvinnende forskeren Elizabeth Blackburn, kan så lite som fire til seks ukers regelmessig praktisering av  Yoga og mindfulness, øke telomerasenivået med opptil 30 prosent.

Sjekk  vårt gratis minikurs Myk Yoga mot stress

Gong-lyden av Universet

Gong……..Hva er det ?

Gongen i sin enkleste form er en metallplate som er laget i ulike legeringer . Gongene er laget av Gongmestere som tuner Gonger slik at de får en god harmonisk tone. Den gamle kunsten overleveres fra generasjon til generasjon.

Litt historikk

Gong kommer opprinnelig fra  Kina , og  er det eldste og viktigste musikk-instrumentet  i Sør-Øst Asia . I kinesisk historie er Gong nevnt allerede i rundt 500 f. Kr. Gongen var symbol av rikdom , og ble brukt i ulike ritualer. Berøring av en Gong brakte deg formue og styrke. Siden 1790 ble Gongen brukt i Europa som et orkester-instrument.

Gong-lyden av Universet

Yoga Bhajan , master av Kundalini Yoga  om Gong:

«…The Gong is the first and last instrument for the human mind, there is only one thing that can supersede and command the human mind, the sound of Gong.

It is the first sound in the Universe. It is the basic creative sound.

To the mind , the sound of the Gong  is like a mother and father that gave birth.

The mind has no Power to resist a Gong that is well played…..»

Gong som terapeutisk verktøy

Gong er ikke bare  et  musikk-instrument , det er noe mer , en fascinerende og magisk skapning som virkelig beveger alle som er i nærheten når den spilles.   Gongens vibrasjoner av  både helbredende og transformerende.

Gongen produserer en sterk lydbølge som stimulerer kroppen gjennom huden ,stimulerer nerveender og kan virke helende på nerveskader.  Hypofysen ser ut til å bli påvirket av lyden av Gongen , som  i sin tur regulerer kjertelsystemet.

Gong for avspenning og meditasjon

Gongen brukes for meditasjon og  dyp avspenning . Den stilner sinnet og hjelper med å reorganisere  følelser og emosjoner som er lagret i kroppens struktur.  Gongen styrker nervesystemet og åpner opp for en spennende  spirituell  reise.

GongBad

Et GongBad starter vanligvis med enkle pusteøvelser som gjør deltagere mer mottagelig til Gongavspenningen. Under selve GongBadet ligger du på en matte med teppe over deg  og slapper av mens Gongmesteren spiller for deg.  Gongavspenningen avsluttes med litt lenge stilhet  før deltagere mykt vekkes og tas tilbake.

Vi holder GongBad her på Ringerike Yoga&Pilates,  følg med  på våre FB- sider.

Ønsker du å ha mine beste  tips og info om kurs og arrangementer 

Fordeler med Pilates

Pilates er en form for kvalitativ styrketrening med stabilitet og kroppskontroll som mål. Pilates ble utviklet av tyskeren Josef Pilates tidlig på 20.århundre. Pilates-metoden brukes i dag over hele verden, og kan gi flere fordeler for både fysisk og mental velvære.

Mind-body workout

Du øker kroppsbevissthet ved å kombinere bevegelser med riktig pust og økt fokus på kjernemuskulaturen . I Pilates  er kvalitet på øvelsene verdsatt foran antallet repetisjoner. Riktig pusteteknikk er viktig, og hjelper deg med å utføre øvelser med maksimal effekt.  Sist men ikke minst, lange kontrollerte pust påvirker nervesystemet og kan  redusere stress.

Sterkere «kjerne», flattere mage, sterkere rygg

Pilates bygger sterk «kjerne» eller senter av kroppen. Kjernen eller «Power house» som Josef Pilates kalte den, består av dype magemuskler og muskulaturen i rygg, hofter og rumpe.

Lange , tynne men sterke muskler

I motsetning til tradisjonell styrketrening hvor man bygger store korte muskler som er mest utsatt for skader, fokuserer Pilates på å både forlenge og styrke muskulaturen. Økt muskelelastisitet og felles mobilitet , dvs. kropp med balansert styrke og  fleksibilitet  er mindre mottagelig for skader inkludert idrettsskader.

Forebygger skader, forbedrer holdning

De fleste tradisjonelle treningsformer  hvor man «pumper » opp musklene  fokuserer på noen få muskelgrupper. Dette i kombinasjon med en mindre aktiv hverdag med mye stillesitting kan føre til at  lange svake muskler kan bli enda svakere, og sterke korte  muskler blir enda sterkere og kortere. Resultatet er muskulærubalanse som kan  føre til kroniske ryggsmerter .

I Pilates trenes opp hele kroppen , ingen muskelgrupper er glemt. Du bygger en balansert og motstandsdyktig kropp, forbedrer holdning, forebygger skader og ryggproblemer.

Trygg og skånsom treningsform

De fleste av øvelsene utføres sittende eller liggende, og er lite belastende og skånsomme. Pilates har vist seg å ha meget god effekt på smertelindring og diverse muskel-skjelettplager. Pilates passer for alle uansett kjønn, alder, fysisk status og treningsbakgrunn, men kan være spesielt nyttig for de eldre og de som plages av stive og vonde ledd som revmatikere. Det er også en ypperlig trening etter svangerskap og fødsel.

Fleksibelt treningssystem

Pilates er et fleksibelt treningssystem , og langt fra «husmorgym». Endringer i øvelsene gir mulighet for å øke vanskelighetsgrad fra nybegynner til mer avansert nivå.

Ønsker du å ha mine beste  tips og info om kurs og arrangementer 

Hvorfor Yoga ?

Forening mellom kropp og sinn

Yoga har eksistert i mer enn 5000 år.  Yoga kommer opprinnelig fra India , der den utviklet seg for mange tusen år siden  og ble spredt over i resten av verden på 1900-tallet. Ordet Yoga kommer fra Sanskrit og betyr Union eller Forening, forening mellom kropp og sinn. Tradisjonelt betyr det å være i balanse med seg selv .Den klassiske definisjonen gitt av Patanjali er «Yoga er tøylingen av sinnets flyktige mønstre».

Yoga er mer enn fysisk trening

Yoga er mer enn fysisk trening  , og påvirker deg både fysisk og spirituelt.  Yoga er helt enkelt et verktøy som gir deg mulighet til å utforske din egen menneskelige natur, bli bedre kjent med deg selv.

Asana ( fysiske øvelser )

De fysiske øvelsene Asana styrker muskulaturen, forbedrer balanse og smidighet , gir økt kroppsbevissthet , løser opp spenninger, gir energi og et rolig sinn.

Pust

Pusten er essensiell element i Yoga som påvirker nervesystemet og  fører til  ro i sinnet  og kroppen. Ved hjelp av pust gir vi slipp på stress og anspenthet som ligger i muskulaturen og bindevevet. Pustens beroligende  effekt på sinnet gjør at man begynner å bli mer mottagelig til det som er i oss , og gir større innsikt i hvem vi er og våre behov.

Verktøy til selvutvikling

Med økt selvinnsikt , tilstedeværelse og nærvær blir vi mer bevisst på våre egne tankemønstre,  vår styrke og våre svakheter. Yoga hjelper å finne fred og balanse i livet , gir større toleranse og enhetsfølelse med alle og alt rundt oss. Yoga er mye mer enn det som skjer på matte på en Yoga-timen , det er noe større som gir deg mulighet til å  utvikle deg selv , skape et rikere  liv.

Ønsker du å holde deg oppdatert om våre  Yoga og Pilateskurs