fbpx

Joseph Pilates-mannen som overvunnet sine fysiske begrensninger

Joseph Pilates

Joseph Pilates ble født i Düsseldorf, Tyskland i 1880. Det er lite som er kjent om hans tidligere liv. Som barn, led han av astma, rakitt og revmatisk feber. Sykdom i barndommen gjøre Pilates til foregangsmann for det enestående treningssystemet som han håpet å frigjøre sine elevers fysiske begrensninger. Han viet sitt liv til fysisk fostring, og utmerket seg som dykker, skiløper, bokser og turner.
I det tjuende århundre var Tyskland et senter for dans og trening i utvikling. Pilates ble påvirket av flere treningsentusiaster på den tiden bla Eugen Sandow. Eugen Sandow var en berømt kroppsbygger og profesjonell idrettsmann som forstod viktigheten av å være i god fysisk form og kjempet mot å gjøre kroppsøving obligatorisk for barn. Pilates fulgte Sandow’s spor og ønsket å etablere «fysisk kultur» verden rundt.
I 1912 bodde Pilates i England og jobbet som sirkusutøver, bokser og selvforsvarsinstruktør. Under første verdenskrig ble han internert med andre tyske statsborgere. I løpet av denne tiden jobbet han videre med å utvikle sin metode som han prøvde ut på bla pasienter som ikke kunne gå.
I 1926 ble hann presset til å lære sitt treningsopplegg til den nye tyske hæren. Da Pilates var en pasifist, emigrerte han til USA. Siden han hadde vært med i dansefellesskapet i Tyskland, var det mest naturlig for ham å innføre hans system i dansemiljø i New York. Sammen med sin kone Clara åpnet han et treningsstudio som han kalte for «Body-conditioning gym» i samme bygg hvor New York City Ballet holdt til. Det ble snart veldig populært først bland dansere som brukte metoden for å komme seg etter skader og for å forbedre teknikken. Populariteten spredte seg raskt og mange kjendiser på den tiden ble studioets faste klienter. Opprinnelig var 60% av klienttallet menn.
I et forsøk på å føre sin metode ut blant massene, utga Pilates et hefte kalt «Your health» og en bok «Return to life through Contrology». Mens Joe var mannen bak metoden, var hans kona Clara som videreførte hans læring etter hans død i 1967. I løpet av Pilates’ levetid ble denne metoden kalt for Contrology. Det var først etter hans død ble den kjent som Pilates-metoden.

Skroll til toppen