fbpx

Kan Yoga hjelpe med å dempe betennelser?

Betennelse eller inflammasjon har vist seg til   å være en underliggende komponent i mange helseplager inkludert flere autoimmune sykdommer som   Crohns sykdom, Irritabel tarm-syndrom og Cøliaki, men også aterosklerose, leddgikt, fibromyalgi, astma, diabetes og mange flere. De som er utsatt for langvarig stress eller har høy BMI har visst til å ha en mild, men konstant form for betennelse i kroppen, såkalt systemisk inflammasjon.Vitenskapelige studier tyder på at kronisk inflammasjon kan påskynde aldring.

Inflammasjon&immunrespons

Betennelse er faktisk en del av kroppens forsvarssystem som beskytter mot patogener, skadede celler eller skadelige irriterende stoffer. Betennelse er bra og nødvendig kroppens respons   og en viktig del av helbredelsesprosessen.
Har du pådratt på deg en skade vil du oppleve smerte, varme, rødhet og hevelse i det skadede området. Dette er tegn på kroppens forsvarsrespons som aktiveres både for å forhindre ytterligere skader og for å sette i gang   helbredelse av det skadede området. Den inflammatoriske responsen utføres av et helt arsenal av pro-inflammatoriske molekyler. I optimal setting vil kroppen slå av den inflammatoriske prosessen når trusselen ikke lenge er til stedet.

Når kroppens forsvar er ute av kontroll

I noen tilfeller går kroppens forsvarsreaksjon ut av kontroll.   Betennelsestilstanden kan bli kronisk med proinflammatoriske molekyler til stedet i kroppen selv når de ikke er nødvendige. Som et resultat begynner disse forsvarsmolekylene å angripe kroppens eget vev. Immunsystemet klarer ikke å skille mellom det som er fremmed og det som kroppens eget vev, og gjør kroppen   sårbar for angrep fra sitt eget «forsvarsteam». Dette vil   i sin tur kontinuerlig tære kroppen for energi og ressurser, og kan føre til sykdom.

Regelmessig Yogapraksis kan hjelpe med å dempe etbennelser

Antiinflammatoriske legemidler inkludert NSAIDs og steroidpreparater har lang liste av bivirkninger. Lengre behandlingskurer med kortisolpreparater kan for eksempel gi økt risiko for bivirkninger som:

  • Tap av kalsium fra skjelettet – som kan gi benskjørhet .
  • Økt infeksjonsfare .
  • Cushinglignende symptomer: Fedme med spesielt utslag i nakke, ansikt og overkropp, høyt blodtrykk, vannansamling og økt hårvekst .
  • Mer magesyre.
  • Tørr og skjør/tynn hud.
  • Endringer i humør og mental tilstand

Her er noen gode nyheter for de som har en regelmessig yoga praksis. Flere studier rapporterer nå at regelmessig yogapraksis:

  • Styrker immunsystemet, og forhindrer derved at betennelsesprosesser går ut av kontroll.
  • Senker nivåene av en rekke proinflammatoriske molekyler i kroppen.
  • Blokkerer frigjøring av cytokiner, og lindrer alvorlig smerte og væskeansamling som er kjennetegn på betennelse.
Yogas betennelsesdempende effekt.

I studien Adiponectin, leptin og yogapraksis sammenlignet forskere ved Ohio State University nivåer av adiponectin og leptin hos nybegynnere og erfarne kvinnelige yogier. Leptin virker proinflammatorisk (øker betennelse), adiponectin har antiinflammatoriske egenskaper (demper betennelse). Leptin nivåer var 36% høyere blant nybegynnere sammenlignet med de som har praktisert yoga lengst. Sammenlignet med nybegynnere var gjennomsnittlig adiponectin til leptin ratio nesten det dobbelte hos de med regelmessig yogapraksis. Forskere har konkludert med at langvarig regelmessig yogapraksis kan ha gunstige helseeffekter ved å redusere nivåer av proinflammatoriske molekyler.
Flere andre studier har rapportert yogas betennelsesdempende effekt hos pasienter med diabetes, hjerteproblemer og kreft. Vedvarende tretthet er svart vanlig etter kreftbehandlingen med stråling og/eller cellegift. Forskere mener at selve kreftbehandling kan utløse kronisk inflammatorisk prosessen som ikke avtar.

Helsefordeler med Yoga for kreftoverlevere.

I studien Yoga’s Impact on Inflammation, Mood, and Fatigue in Breast Cancer Survivors publisert i Journal of Clinical Oncology har forskere evaluert effekten av Yoga på humør, betennelsesnivå og tretthet.   200 kvinner som har gjennomgått kreftbehandling ble tilfeldig randomisert i 2 grupper, Yoga-gruppen som praktiserte Yoga 2 ganger i uken X90 min i 12 uker, og ventelistekontroll-gruppen.
Etter å ha praktisert yoga i tre måneder, rapporterte studiedeltagere mindre tretthet, høyere vitalitet og betydelig forbedret søvn. I tillegg ble noen av de inflammatoriske markørene senket med 10 til 15 prosent. Jo oftere studiedeltagere praktiserte Yoga, jo større endringene ble. 
 
I denne studien ble subjektive rapportene støttet av de biokjemiske målingene, noe som representerer sterke vitenskapelig bevis på antiinflammatorisk virkning av yoga. Dermed kan vi trygt si at regelmessig vedvarende yogapraksis kan gi enorme helsemessige fordeler.

Skroll til toppen