fbpx
shadow
RINGERIKE YOGA&PILATES > Articles by: luluaileenemma

Kan Yoga hjelpe med å dempe betennelser?

Betennelse eller inflammasjon har vist seg til   å være en underliggende komponent i mange helseplager inkludert flere autoimmune sykdommer som   Crohns sykdom, Irritabel tarm-syndrom og Cøliaki, men også aterosklerose, leddgikt, fibromyalgi, astma, diabetes og mange flere.   De som er utsatt for langvarig stress eller har høy BMI har visst til å ha en mild, men konstant form for betennelse i kroppen, såkalt systemisk inflammasjon. Vitenskapelige studier tyder på at kronisk inflammasjon kan påskynde aldring.

Inflammasjon og immunrespons

Betennelse er faktisk en del av kroppens forsvarssystem som beskytter mot patogener, skadede celler eller skadelige irriterende stoffer. Betennelse er bra og nødvendig kroppens respons   og en viktig del av helbredelsesprosessen.

Har du pådratt på deg en skade vil du oppleve smerte, varme, rødhet og hevelse i det skadede området. Dette er tegn på kroppens forsvarsrespons som aktiveres både for å forhindre ytterligere skader og for å sette i gang   helbredelse av det skadede området. Den inflammatoriske responsen utføres av et helt arsenal av pro-inflammatoriske molekyler. I optimal setting vil kroppen slå av den inflammatoriske prosessen når trusselen ikke lenge er til stedet.

Når kroppens forsvar er ut av kontroll

I noen tilfeller går kroppens forsvarsreaksjon ut av kontroll.   Betennelsestilstanden kan bli kronisk med proinflammatoriske molekyler til stedet i kroppen selv når de ikke er nødvendige. Som et resultat begynner disse forsvarsmolekylene å angripe kroppens eget vev. Immunsystemet klarer ikke å skille mellom det som er fremmed og det som kroppens eget vev, og gjør kroppen   sårbar for angrep fra sitt eget «forsvarsteam». Dette vil   i sin tur kontinuerlig tære kroppen for energi og ressurser, og kan føre til sykdom.

Regelmessig Yogapraksis kan hjelpe med å dempe betennelser

Antiinflammatoriske legemidler inkludert NSAIDs og steroidpreparater har lang liste av bivirkninger. Lengre behandlingskurer med kortisolpreparater kan for eksempel gi økt risiko for bivirkninger som: 

  • Tap av kalsium fra skjelettet – som kan gi benskjørhet 
  • Økt infeksjonsfare 
  • Cushinglignende symptomer: Fedme med spesielt utslag i nakke, ansikt og overkropp, høyt blodtrykk, vannansamling og økt hårvekst 
  • Mer magesyre 
  • Tørr og skjør/tynn hud
  • Endringer i humør og mental tilstand

Her er noen gode nyheter for de som har en regelmessig yoga praksis. Flere studier rapporterer nå at regelmessig yogapraksis:

  • Styrker immunsystemet, og forhindrer derved at betennelsesprosesser går ut av kontroll
  • Senker nivåene av en rekke proinflammatoriske molekyler i kroppen
  • Blokkerer frigjøring av cytokiner, og lindrer alvorlig smerte og væskeansamling som er kjennetegn på betennelse

I studien Adiponectin, leptin og yogapraksis sammenlignet forskere ved Ohio State University nivåer av adiponectin og leptin hos nybegynnere og erfarne kvinnelige yogier. Leptin virker proinflammatorisk (øker betennelse), adiponectin har antiinflammatoriske egenskaper (demper betennelse). Leptin nivåer var 36% høyere blant nybegynnere sammenlignet med de som har praktisert yoga lengst. Sammenlignet med nybegynnere var gjennomsnittlig adiponectin til leptin ratio nesten det dobbelte hos de med regelmessig yogapraksis. Forskere har konkludert med at langvarig regelmessig yogapraksis kan ha gunstige helseeffekter ved å redusere nivåer av proinflammatoriske molekyler.

Flere andre studier har rapportert yogas betennelsesdempende effekt hos pasienter med diabetes, hjerteproblemer og kreft. Vedvarende tretthet er svart vanlig etter kreftbehandlingen med stråling og/eller cellegift. Forskere mener at selve kreftbehandling kan utløse kronisk inflammatorisk prosessen som ikke avtar.

 

I studien Yoga’s Impact on Inflammation, Mood, and Fatigue in Breast Cancer Survivors publisert i Journal of Clinical Oncology har forskere evaluert effekten av Yoga på humør, betennelsesnivå og tretthet.   200 kvinner som har gjennomgått kreftbehandling ble tilfeldig randomisert i 2 grupper, Yoga-gruppen som praktiserte Yoga 2 ganger i uken X90 min i 12 uker, og ventelistekontroll-gruppen.

Etter å ha praktisert yoga i tre måneder, rapporterte studiedeltagere mindre tretthet, høyere vitalitet og betydelig forbedret søvn. I tillegg ble noen av de inflammatoriske markørene senket med 10 til 15 prosent. Jo oftere studiedeltagere praktiserte Yoga, jo større endringene ble. 

 

I denne studien ble subjektive rapportene støttet av de biokjemiske målingene, noe som representerer sterke vitenskapelig bevis på antiinflammatorisk virkning av yoga. Dermed kan vi trygt si at regelmessig vedvarende yogapraksis kan gi enorme helsemessige fordeler.

Ønsker du å ha våre beste  tips og info om kurs og arrangementer 

Yoga for bedre holdning og frisk rygg

Endring i kroppsholdningen skjer gradvis og ofte som konsekvens av våre daglige vaner. Sitter vi mye blir muskler og bindevev på forsiden av kroppen kortere og strammere, og muskulaturen som støtter ryggraden svakere . Etterhvert lærer nervesystemet å holde musklene stramme som resultat av hva vi gjør og ikke gjør i hverdagen( hvor mye vi sitter , skjermtid, fysisk aktivitet og trening vi holder på med , osv.. ) Den «nye» holdningen blir den nye normalen for nervesystemet.

Yoga har et holistisk perspektiv på helse og levesett og kan tilby mer helhetlig tilnærming når vi ønsker å bedre kroppsholdningen.

Bedre kroppsbevissthet

Yoga kan hjelpe oss med å utvikle den proprioseptive sansen slik at vi blir mer bevisst på egen kroppsholdning , hvordan vi beveger oss og hvordan vi bærer kroppen i hverdagen. Yoga kan hjelpe å slippe spenninger i kronisk stramme muskler og bindevev, forlenge korte stramme muskler og styrke holdningsmuskler.

Opprettholder ryggradens smidighet

Yoga kan hjelpe å opprettholde så kalt spinal fluiditet, dvs å holde både selve ryggsøylen smidig og å forhindre at muskler og bindevev som støtter ryggraden mister vannabsorberende molekyler eller «tørker ut «.

Forlenger ryggsøylen

Skjelettet er på sitt sterkeste når vi er 25-35 år gamle, mén når vi passerer 40 begynner vi å krympe og mister høyde. Hvor mage høyde centimeter vi taper kan indisere hvor godt kroppen aldres. I Yoga har vi spesielt mye fokus på å forlenge ryggsøylen. Vi kaller det for aksial extensjon. Det å forlenge ryggraden kan skape mer plass mellom ryggvirvlene og «strekke» ryggsøylen til max lengde uten at vi mister de naturlige kurvene.

Ønsker du å ha våre beste  tips og info om kurs og arrangementer 

7 overraskende måter kroppsholdningen påvirker helsen

Humør

Kroppsholdning er noe vi sjelden tenker på ,men vår kroppsholdning kan påvirke langsiktig helse på flere ulike måter.
Forskningen har visst direkte sammenheng mellom kroppsholdning og humør.

Kroppsholdningen kan virke inn på hvordan vi responderer på stress. De med oppreist stolt kroppsholdning har vist bedre motstandsdyktighet mot stress sammenlignet med de med dårlig holdning.

Stressrespons

Kroppsholdningen kan virke inn på hvordan vi responderer på stress. De med oppreist stolt kroppsholdning har vist bedre motstandsdyktighet mot stress sammenlignet med de med dårlig holdning.

Langsiktig rygghelse

Anatomisk har ryggraden fire kurver. Denne unike formen på ryggen fungerer støttdempende og gjør det mulig å bære kroppsvekten under bevegelse. Nyere forskning har visst at disse ryggkurvene har stor betydning når det gjelder langsiktig rygghelse og er med på å forebygge brudd i ryggvirvlene .Dårlig kroppsholdning over tid kan bidra til at vi mister de naturlige kurvene i ryggen som i sin tur kan predisponere oss for flere ryggproblemmer som diskdegenerasjon, artrose og ryggbrud.

Fordøyelse

Dårlig kroppsholdning kan påvirke funksjonen i indre organer . Fremoverhodet ov rund rygg komprimerer indre organer og kan bidra til dårligere fordøyelse .

Blodtrykk

Stramme korte bryst-og magemuskler kan føre til mer trykk i toraksen og øke blodtrykk.

Immunfunksjon

Pusten blir mer overfladisk og diafragma- vår hoved pustemuskel mister evnen til å presse ned indreorganer. Mer overfladisk pust kan trigge stressresponsen, svekke immunfunksjon og kan føre til forverring av lungeproblemer.
.

Funksjon i indre organer

Kronisk stramme korte magemuskler og endringer i ryggkurvene vil vanligvis resultere i endret bekkenstilling og kan gjøre bekkenbunnenmuskler strammere. Kronisk stramme muskler i mage og bekkenbunnen kan forhindre normal blodtilførsel til organer i buken og bekkenet . Dette kan i sin tur føre til seksual disfunksjon, inkontinens og menstruale problemer.

.

Ønsker du å ha våre beste  tips og info om kurs og arrangementer