Reglene for smittevern

Yogastudioer følger generele råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv.

Risikoen for smitte på treningssentre er knyttet til mange felles kontaktpunkter for de som trener, at personer er tett på hverandre, og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs og i mindre ventilerte lokaler. Publiserte studier viser at smittespredningspotensialet i saltrening med høy fysisk aktivitet er høyere enn aktiviteter som pilates og yoga.

For å redusere faren for smitte inne på treningssentrene er det derfor viktig med strenge smittereduserende tiltak. Hovedpunkter i disse tiltakene er:

Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.

Håndhygiene bør utføres før og etter økten.

Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.

Utstyr som berøres med hender over tid (f.eks. manualer og treningsapparater) bør rengjøres etter vanlige rutiner av hver bruker og av senteret ved dagens slutt.

Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.Viruset spres i størst grad ved hoste og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan likevel tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. En av forutsetningene for å kunne holde studioet åpent er at smittevernreglene overholdes. Mange av reglene er lik de rådene som gjelder i samfunnet ellers, og de tre viktigste pilarene er :

Holde deg hjemme ved symptomer på covid-19.

God hånd- og hostehygiene – minimum håndhygiene før og etter timen.

Holde minst 1 meters avstand

Virusets evne til å overleve på flater og tekstiler

SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at SARS-CoV-2 slynges ut ved hosting og nysing. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan føre til indirekte kontaktsmitte.

SARS-CoV-2 antas å kunne overleve på ulike typer flater fra minutter til dager. Risikoen for at noen skal bli syke gjennom indirekte kontaktsmitte, avhenger av en rekke forhold: smittedosen må inneholde tilstrekkelig mengde med virus, og den som berører den forurensede flaten, må berøre ansiktet (nese, munn og øyne) med forurensede hender i løpet av kort tid.

Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av mengden virus. Risikoen for indirekte kontaktsmitte er derfor størst dersom en flate berøres rett etter at den er forurenset.

Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensete gjenstander . 

Generelle anbefalinger for rengjøring og desinfeksjon av felles lokaler utenfor helsetjenesten

Det anbefales daglig rengjøring av lokaler hvor det er mange som ferdes. Ordinære rengjøringsmidler og -metoder kan benyttes.

Felles berøringspunkter som dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig, avhengig av antall personer og kontakthyppighet.

Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av flater som følge av covid-19, heller ikke kontaktpunkter.

Hvordan Ringerike Yoga&Pilates håndterer smittevernregler og tiltak etter råd fra FHI

Hold deg hjemme dersom du har  symptomer på covid-19 .   Du må være frisk og symptomfri for å delta på timer.  Du kan ikke delta på timer dersom du er i karantene eller hjemmeisolasjon. Du kan fremdelese «være med » fra din egen stua via ZOOM.  Gi beskjed snarest mulig  slik at vi tar med oss nødvendig utstyr.

Gjennomfør håndvask med såpe og vann ved ankomst og etter timen. Antibac er også tilgjengelig i lokalet.

Oppretthold hostehygiene.

Kom rett før timestart ,unngå  store samlinger utenfor studio. 

Det skal  holdes avstand på minst én meter ved ankomst og under timene. Det blir redusert antall deltagere på hver klasse  for å overholde myndighetenes retningslinjer for avstand .  Inntil videre gir vi ingen  fysisk assistering under timene.

Det er merket med et kryss på gulvet hvor mattene skal plasseres .

Antallet  felles berøringspunkter er redusert til minimum for å minske  risiko for indirekte kontaktsmitte. Vi bruker ingen felles utstyr som berøres av hendende over tid.  Alle må ha  med egen yogamatte, pledd, evn. blokker og stropper. Utstyret skal stå ubrukt i 24 timer etter bruk. Om du ønsker å bruke bolstere , ta med et stort putetrekk eller dynetrekk som skal   vaskes  på minst 60 grader mellom kursgangene.   

La personlige andeler  som ikke brukes til yoga ligge i gangen . Bilnøkler, telefoner , lommebøker skal legges i en bag/veske/sekk og kan tas med inn i yogarommet.

Berøringsflater som dørhåndtak  el. desinfiseres jevnlig. Gulv støvsuges og desinfiseres etter hver kurskveld.  Hyller, stoler  osv. vaskes /desinfiiseres  med overflatedesinfeksjon  etter hver kurskveld  eller etter behov. 

Takk for at du respekterer smittevernreglene!

Motta våre beste tilbud, nyttige tips og kursinfo, og få et 10-minutters yogaprogram du kan gjøre når du trenger en timeout.

KLIKK HER